IK

Verandering

Vervreemding

Van mijn eigen ik

Ontgoocheling

Verloochening

Door mijn eigen ik

Verbolgenheid

Werkelijkheid

Dit ben ik