ieder mens 

    zijn  eigen

     stem - echo- leven -weg

    ieder mens

               op zoek naar

zijn eigen “ik”.