Kijken met andere ogen

Nu ben je ziek

hoe is het nu met onze kritiek

zou het ons nu nog storen

je stem overal overheen te horen?

zouden we het erg vinden

als je zou zeggen:

“’t  is een belangrijke dag voor jullie”

maar ik kies

voor Jan de Vries

je mag zoveel pinda’s eten als je wilt

op de valreep worden we mild

nu ben je ziek

en genieten we van jou kritiek.