Stil

Wat lig je stil

Je kreeg ook te slikken

Een bittere pil

Wat lig je stil

In donkere nachten

Met heel veel gedachten

Wat lig je stil

Terwijl je leven wil

Wordt alles stil