Te vroeg

Oud wilde je niet zijn

Jeudig wilde je blijven

Oud ben je niet geworden

Veel te vroeg ben je gestorven.